วิธีการใช้งาน 1. พิมพ์ชื่อบุคลากรที่ต้องการค้นหา 2. กดปุ่ม Enter หรือคลิกปุ่มรูปแว่นขยาย