Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in C:\xampp\htdocs\confucius\plugins\system\vvisit_counter\vvisit_counter.php on line 32

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in C:\xampp\htdocs\confucius\plugins\system\vvisit_counter\helper\vvisit_counter.php on line 28

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in C:\xampp\htdocs\confucius\plugins\system\vvisit_counter\helper\vvisit_counter.php on line 120

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in C:\xampp\htdocs\confucius\plugins\system\vvisit_counter\helper\vvisit_counter.php on line 123

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in C:\xampp\htdocs\confucius\plugins\system\vvisit_counter\vvisit_counter.php on line 46

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in C:\xampp\htdocs\confucius\plugins\system\vvisit_counter\vvisit_counter.php on line 106
Registration

"registration"

Registration การรับสมัครสอบ

วันรับสมัครสอบวัดระดับภาษาจีน 2560 HSK (ระดับ 1-6) และ HSKK (เปิดสอบเฉพาะระดับกลาง) ปี 2560

รอบที่ 3 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 14 กันยายน 2560 

1374158278 target1 oวันสอบรอบที่ 3  วันอาทิตย์ที่  15 ตุลาคม 2560

 

วันรับบัตรเข้าห้องสอบ  ได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2560 (วันและเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น.พักเที่ยง 1 ชม. ) หรือ มารับหน้าห้องสอบ (โดยต้องรอประกาศจากสถาบันอีกครั้ง)

 

วิธีการสมัคร (มี 2 วิธีเท่านั้น!ไม่เปิดสมัครทางเว็บไซต์ )

1.   สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานสถาบันขงจื๊อ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2579-5566 ต่อ 2 ต่อ 5  (เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ 9.00-16.00 น. พักเที่ยง 1 ชม.)

 

2.   สมัครทางไปรษณีย์ โดยกรอกใบสมัคร พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับใบสมัคร โดยส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบที่ถูกต้องและกรอกครบถ้วน  จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมทางธนาคาร+ค่าจัดส่งผลการสอบเพิ่มอีก 50 บาท (กรุณาใส่ที่อยู่ให้ชัดเจนเพื่อการจัดส่งผลสอบไปทางไปรษณีย์)

 ***ผู้ที่โอนเงินมาอย่างเดียวโดยไม่ได้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานในการสมัคร  จะถือว่าผู้นั้นไม่ได้สมัครสอบจะไม่มีชื่อในการเข้าสอบ ***

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร  

1) รูปถ่าย 3*4 เซ็นติเมตร/ 1.5 นิ้วเท่านั้น จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รูปหน้าตรงที่เป็นทางการ (กรุณาเขียนชื่อ-สกุลด้านหลังรูปเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)

2)  สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรุณาลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

3)  ใบสมัครสอบ HSK/HSKK ( 1ใบสมัครสอบ / 1 ระดับสอบ ใบสมัครสอบ)

4)  หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมกรุณาส่งใบโอนเงินฉบับจริงมาและกรุณาทำสำเนาเก็บไว้ (กรณีชำระผ่านทางธนาคาร)ส่งมาพร้อมกับใบสมัครในกรณีสมัครทางไปรษณีย์

 หมายเหตุ ถ้าสมัคร 2 ระดับ ใช้เอกสารการสมัคร 2 ชุด (รูป 4 ใบ สำบัตรประชาชน และใบสมัคร อย่างละ 2 ใบ)

 **หากเอกสารไม่ครบสถาบันจะไม่พิจารณาการรับสมัครสอบใดๆทั้งสิ้น**

หลักฐานที่ใช้ในการรับบัตรเข้าห้องสอบ (บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ)

1. บัตรประชาชน

2. หลักฐานการชำระเงิน

- กรณีที่ชำระผ่านทางธนาคารใช้สำเนาใบโอนเงิน

- ชำระเงินสดที่สถาบันฯ ใช้ใบสำคัญรับเงินของสถาบันขงจื๊อมก.

***หมายเหตุ สถาบันขงจื๊อ จะไม่จัดส่งบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบทางไปรษณีย์ ท่านต้องมารับบัตรที่สำนักงานเท่านั้น

 

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร คลิกที่นี่

ใบสมัคร HSK และ HSKK เหมือนกัน หากสมัครสอบทั้งHSK กับ HSKK กรุณากรอกใบสมัคร2ใบ พร้อมหลักฐานแยกจากกัน

 

ชื่อบัญชี : บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ  สาขา มก

ชื่อบัญชี “ค่าสมัครสอบภาษาจีน สถาบันขงจื๊อ มก”

เลขที่ 043-7-21253-3

 

จากนั้นส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม (ใบpay in) พร้อมเขียนชื่อ-สกุลให้ชัดเจน สแกนส่งได้ที่  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่อยู่ : สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

***หากใช้วิธีที่ 2  : กรุณาโทรมาตรวจสอบความถูกต้องในการสมัครกับสถาบันอีกครั้งหลังส่งใบสมัครมาแล้ว 1 - 2 วันหลังจากมีผู้รับไปรษณีย์แล้ว***

ผลสอบ HSK&HSKK

-สามารถตรวจผลสอบทางเว็บไซต์   www.chinesetest.cn ได้ ประมาณ 1 เดือนหลังวันที่สอบ

-ผลสอบตัวจริงจะออกประมาณ 2 เดือนหลังจากวันที่สอบ **ทางสถาบันจะประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์และทางเฟสบุคอีกครั้งหากผลสอบตัวจริงออกแล้ว 

การตรวจผลสอบทางเว็บไซต์