Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in C:\xampp\htdocs\confucius\plugins\system\vvisit_counter\vvisit_counter.php on line 32

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in C:\xampp\htdocs\confucius\plugins\system\vvisit_counter\helper\vvisit_counter.php on line 28

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in C:\xampp\htdocs\confucius\plugins\system\vvisit_counter\helper\vvisit_counter.php on line 120

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in C:\xampp\htdocs\confucius\plugins\system\vvisit_counter\helper\vvisit_counter.php on line 123

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in C:\xampp\htdocs\confucius\plugins\system\vvisit_counter\vvisit_counter.php on line 46

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in C:\xampp\htdocs\confucius\plugins\system\vvisit_counter\vvisit_counter.php on line 106
Schedule

"schedule"

Schedule

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนHSK ประจำปี พ.ศ. 2560

รอบที่ วันสอบ วันสิ้นสุดการรับสมัครสอบ
1 12 กุมภาพันธ์ 2560 11 มกราคม 2560 
2 20 พฤษภาคม 2559 19 เมษายน 2560 
3 15 ตุลาคม 2560 14 กันยายน 2560 

กำหนดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนด้านทักษะการพูดHSKK ประจำปี พ.ศ. 2560

เปิดสอบเฉพาะระดับกลางเท่านั้น ราคา 700 บาท 

รอบที่ วันสอบ วันสื้นสุดการรับสมัครสอบ เวลาสอบ
1 12 กุมภาพันธ์ 2560
11 มกราคม 2560  16.30-17.30
2 20 พฤษภาคม 2560  19 เมษายน 2560  16.30-17.30
3 15 ตุลาคม 2560 14 กันยายน 2560 16.30-17.30  

ตรวจผลสอบได้ที่ www.chinesetest.cn 

ระดับ    

   ค่าธรรมเนียม   

 เริ่มเวลาสอบ

ระดับ 1

      500 บาท                 
 13.30 น.  (40 นาที)
ระดับ 2

       700 บาท                   

09.00 น.  (55 นาที)

ระดับ 3

      900 บาท                 

13.30 น.  (1 ชม.30 นาที)

ระดับ 4

     1,200 บาท                

09.00 น.  (1 ชม.45 นาที)

ระดับ 5

      1,600 บาท                 
13.30 น.  (2 ชม. 5 นาที)

ระดับ 6

      2,000 บาท                  
09.00 น.  (2 ชม. 20 นาที)

**พิเศษเฉพาะนิสิต มก. และนร.สาธิตเกษตร เพียงแสดงบัตรประจำตัวนิสิต/นักเรียน รับส่วนลด 100 บาทเฉพาะในระดับ 4-6

หมายเหตุ จัดส่งผลสอบเพิ่ม 50 บาท ทุกระดับ/1 ฉบับ (เช่น หากสอบระดับ 1,2 จะต้องชำระเงินค่าจัดส่งทั้งสิ้น 50*2 = 100 บาท)


สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ

1.บัตรประชาชน 

2.บัตรประจำผู้เข้าสอบ

3.เครื่องเขียน (ดินสอ2B, ยางลบ, กบเหลาดินสอ)

**ต้องเตรียมมาทั้ง 3 อย่างหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะไม่มีการให้เข้าห้องสอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

การแต่งกาย

- แต่งกายสุภาพ

    **ห้ามสวมกางเกงขาสั้น/กระโปรงสั้นเหนือเข่า เสื้อแขนกุดและรองเท้าแตะ