ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

   

-  ประกาศสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนภาษาจีนกลางกับสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 35  ระหว่างวันที่  19 สิงหาคม - 29 ตุลาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดหลักสูตร ได้ที่introductioncourse ,ตารางเรียนSchedule และรายละเอียดการสมัครได้ที่Registration 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

-  ประกาศรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK(ระดับกลาง) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2560

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 กันยายน 2560สามารถดูรายละเอียดการสอบได้ที่ HSK_Introduction  ,และรายละเอียดการสมัครได้ที่ "registration"

- ประกาศสำหรับผู้ที่สนใจสมัครขอทุน

กับสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่  และเข้าไปดูรายละเอียดทุนต่างๆได้ที่  http://cis.chinese.cn