Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in C:\xampp\htdocs\confucius\plugins\system\vvisit_counter\vvisit_counter.php on line 32

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in C:\xampp\htdocs\confucius\plugins\system\vvisit_counter\helper\vvisit_counter.php on line 28

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in C:\xampp\htdocs\confucius\plugins\system\vvisit_counter\helper\vvisit_counter.php on line 120

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in C:\xampp\htdocs\confucius\plugins\system\vvisit_counter\helper\vvisit_counter.php on line 123

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in C:\xampp\htdocs\confucius\plugins\system\vvisit_counter\vvisit_counter.php on line 46

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in C:\xampp\htdocs\confucius\plugins\system\vvisit_counter\vvisit_counter.php on line 106
Introduction to Course

introductioncourse

Introduction to course

รายละเอียดแต่ละหลักสูตร (สนใจสมัคร คลิ๊ก!!)

ภาษาจีนระดับ 1

ศึกษาพินอิน การเขียนอักษรจีน คำศัพท์ สำนวนและบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนำตัวแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะฟัง-พูดเป็นหลัก เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานเพียงเล็กน้อย

ภาษาจีนระดับ 2 - 10

ศึกษาไวยากรณ์จีนอย่างเป็นระบบ เพิ่มพูนวงคำศัพท์ สำนวนและบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การแลกเงิน การสอบถามอาชีพ อายุ การซี้อของ การต่อรองราคา การถามทาง การหาหมอ การหาบ้านเช่า การพูดคุยเรื่องงานอดิเรก ฯลฯ ฝึกทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน แต่เวลาที่อยู่ในชั้นเรียนเน้นการสนทนาเป็นหลัก

ภาษาจีนระดับกลาง-สูง

ศึกษาไวรยากรณ์จีนในระดับที่สูงขึ้น เพิ่มพูนวงคำศัพท์ สำนวนและบทสนทนารวมทั้งฝึกทักษะการอ่านและเขียนในระดับที่สูงขึ้น เหมาะสำหรับผู้เรียนที่สามารถสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวันได้แล้ว และสามารถฟังบรรยายเป็นภาษาจีนได้

ภาษาจีนเพื่อการเตรียมสอบ HSK

โดยเน้นทักษะการเขียน-อ่าน ภาษาจีนระดับกลาง เพื่อเตรียมตัวสอบ HSK แบบใหม่ ในระดับ 4 - 6

ภาษาจีนสาหรับเด็ก

เหมาะสาหรับเด็กอายุ 8-12 ปี ที่ไม่เคยได้รับเรียนรู้ ภาษาจีนมาก่อน ในการเรียนการสอนจะฝึกทักษะเริ่มต้น เกี่ยวกับ การเขียน การฟัง การอ่าน การพูด ในระดับ แรกเริ่มของเด็กเล็ก

ทุกหลักสูตรใช้เวลาอบรม 30 ชั่วโมง

**ประกาศนียบัตร ผู้เรียนขาดเรียนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง หรือมาเรียนร้อยละ 80 แจกในการเรียนครั้งที่ 10


 

หมายเหตุ

*ค่าอบรมได้รวมเอกสารประกอบการเรียนแล้ว

**หากผู้เรียนไม่ทราบว่าจะเรียนระดับใด ทางสถาบันจะวัดระดับความรู้เพื่อจัดชั้นเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน

***ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดอบรมหากมีผู้เรียนไม่ถึง 10 คนต่อห้อง โดยจะคืนค่าสมัครให้กับผู้เรียน

****หากผู้เรียนมีปัญหาเรื่องเวลาในการเรียนกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ภายใน สัปดาห์แรกที่ทำการเปิดสอน (มีเจ้าหน้าที่ประจำ 2 ครั้งแรกที่เปิดสอน เสาร์-อาทิตย์)

*****การขอเลื่อนรุ่นที่เรียน สามารถเลื่อนได้แค่ 1 รุ่น (ไม่คืนเงินค่าสมัคร)

พิเศษ นักเรียนสาธิต นิสิตและบุคลากรของ ม.เกษตรศาสตร์ และนักเรียนเก่า สถาบันขงจื๊อ สมัครเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ จะได้รับส่วนลด 200 บาท 

 

อ่านรายละเอียดและวิธีการสมัครที่ registration